Cenník

Orientačný cenník vybraných zákrokov

Vážení pacienti, doleuvedené informácie predstavujú iba orientačný, základný výber z cenníka za účelom stručného prehľadu o cenách stomatologických služieb, ktoré Vám stomatologické centrum Sclinic poskytuje. Kompletný cenník je kedykoľvek k dispozícii na recepcii nášho pracoviska. Tešíme sa na Vašu návštevu!

Vstupné komplexné vyšetrenie dospelý/dieťa: od 60€

Súčasťou je anamnéza, podrobné vyšetrenie stavu chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, stavu čeľustí a medzičeľustných vzťahov, stavu zubných náhrad a určenie liečebného plánu.

Konzultácia: od 30€

Je určená pre pacientov, ktorí sa chcú poradiť ohľadom liečby zdravotného problému (napr. ako je možné problém liečiť, aké sú varianty, prognóza a cena liečby).

RTG OPG: od 25 €

Pre správnu diagnostiku je dôležité vidieť detaily celého chrupu – k tomu slúži OPG.

Extrakcia zuba dospelí: od 60€

Cena závisí od náročnosti výkonu a líši v závislosti od toho, či ide o jednokoreňový alebo viackoreňový zub, komplikovanú alebo chirurgickú extrakciu.

Extrakcia zuba deti: od 40€

Cena závisí od náročnosti výkonu a líši v závislosti od toho, či ide o mliečny alebo stály zub, jednokoreňový alebo viackoreňový zub.

Implantát: od 550€

Zákrok vyžaduje vstupné vyšetrenie, analýzu stavu chrupu a naplánovanie. Výrobe korunky s nadstavbou predchádza zavedenie vhojovacieho valčeka a digitálny odtlačok.  Následne sa na zavedený implantát po vhojení vyrobí nadstavba s korunkou.  Zavedenie implantátov je časovo a technicky náročný výkon. O výslednej cene je pacient oboznámený po prekonzultovaní a výbere najvhodnejšieho postupu v konkrétnom prípade.

Fotokompozitná výplň: od 55€

Rozpätie cien je individuálne a závisí od rozsahu zubného kazu.

Ošetrenie koreňových kanálikov: od 280€

Cena závisí od počtu kanálikov v zube. Predné zuby majú zvyčajne jeden kanálik, zadné aj tri či štyri. Ošetrenie koreňových kanálikov vykonávame moderným postupom v rámci jednej návštevy.

Keramická korunka: od 350€

Korunku Vám vyrobíme v ambulancii počas jednej návštevy podľa skenu a 3D modelácie. Výsledná cena závisí od vybraného materiálu.

Dentálna hygiena - recall dospelí: od 70€

Dentálna hygiena zahŕňa odstránenie zubného povlaku a kameňa pomocou ultrazvuku a ručných nástrojov, vyleštenie zubnej skloviny, fluoridáciu, inštruktáž ústnej hygieny s pomôckami.  Ponúkame pieskovanie, pri ktorom odstránime povrchové pigmentácie.

Dentálna hygiena - recall deti: od 45€

Súčasťou  je ultrazvukové alebo ručné odstraňovanie nánosov zubného kameňa a povlakov, leštenie zubov, fluoridácia, pieskovanie, motivácia a inštruktáž správnej techniky čistenia zubov.

Bielenie zubov: od 260€

Môže prebiehať buď ambulantne v našej ordinácii alebo doma, kde si budete sami aplikovať bieliaci prostriedok do vyrobeného nosiča (dlahy na zuby). Výber spôsobu bielenia závisí od vyšetrenia a osobnej konzultácie s pacientom.